3D 软件和硬件之间的无缝双向链接

在准备好 3D 打印设计及其准备文件之后,您需要让您的 3D 打印机获取打印所需的所有信息。 这就是需要用到 Materialise Build Processor 的地方,它会将 AM 软件无缝连接到您的硬件,为您的机器提供清楚的打印指导,简化 3D 打印过程。

借助 Materialise 的集成解决方案,您无需再在多个应用程序之间来回切换。 此外,当您要扩大规模时,Build Processor 的一致性界面适用多种打印机,可以轻松地将更多的打印设备添加到您的产品组合中。

Materialise 在创建 Build Processor 时会与打印机制造商密切合作,根据用户需求精心定制每个解决方案。

联系我们

每个 Build Processor 都有自己的功能组合。 Materialise Build Processor 的一些优势示例包括:

 • 即使是最复杂的零件,也能通过其强大的加工功能以及对参数化设计的轻松处理进行打印

 • 通过监控您的机器园区,改进并跟进生产计划

 • 通过向打印机提供明确的构建文件来保证可重复性和可追溯性

 • 通过在易于使用的构建配置文件中捕获的 180 多个可调参数,完全控制 AM 构建过程的速度和质量

 • 有机会与 Materialise 研发部门协商,为特定的 AM 应用优化复杂的打印

Build Processor 库

查看以下内容,查找适用于您的打印机的 Build Processor。  
也可与我们的专家交流,获取更多适用于  
您的打印机的 Build Processor 简化打印的信息 联系我们 联系我们

合作伙伴 OEM

Search for Partner

refresh

Latest Release

Partner
Models
Release
MACHINE MODEL
HP Jet Fusion 340 3D
HP Jet Fusion 380 Color 3D
HP Jet Fusion 3D 3200
HP Jet Fusion 3D 4200
HP Jet Fusion 3D 4210
HP Jet Fusion 5200 3D
HP Jet Fusion 5210 3D
HP Jet Fusion 5100 Pro 3D
HP Jet Fusion 540 3D
HP Jet Fusion 580 Color 3D
HP Jet Fusion 5210C 3D
HP Jet Fusion 5210 Pro 3D
MACHINE MODEL
NP1
MACHINE MODEL
NXE400
MACHINE MODEL
XM200
MACHINE MODEL
Desktop Metal Production System
Desktop Metal Shop System 4L
Desktop Metal Shop System 8L
Desktop Metal Shop System 12L
Desktop Metal Shop System 16L
MACHINE MODEL
Alpha Series
Omega Series
Sigma Series
MACHINE MODEL
Ackuray A135 DLP Printer
Ackuray A96 DLP Printer
Diplo DLP Printer
MACHINE MODEL
DAVID 1.0A
DAVID 1.0B
DAVID 1.0C
DAVID 1.5
DAVID 2.0
DAVID 2.5
DAVID 4.0
MACHINE MODEL
amace AM400
MACHINE MODEL
DLM-120HT
DLM-280
MACHINE MODEL
TS300A
MACHINE MODEL
P140
P150
S130
S140
S230
S240
MACHINE MODEL
OrthoForm
DentaForm
OmniForm
MACHINE MODEL
Vittro P 100
Vittro P 5
Vittro Plus 7
Vittro Plus 6
Vittro Plus 5
MACHINE MODEL
D10-Series
D20-Series
M2010
M2410
L3530
MACHINE MODEL
EDGE 100
EDGE 200
EDGE 200S
EDGE 200 PLUS
EDGE 300
EDGE 500
EDGE M
MACHINE MODEL
OneJet
MACHINE MODEL
OneJet
CARIMA_DM250
CARIMA_DM250K
CARIMA_DM300
CARIMA_DM400
CARIMA_DM_400D
CARIMA_DM800
CARIMA_EM
CARIMA_IM2_57
CARIMA_IM2_96
CARIMA_IM2_110
CARIMA_IM2_124
CARIMA_IM2_130
CARIMA_IM-C
CARIMA_IM-D_124
CARIMA_IM-D_130
CARIMA_TM_4K
CARIMA_TM200
MACHINE MODEL
SS600G
SM250
SM350
SM350(R&D)
MACHINE MODEL
METALSYS150
METALSYS250
METALSYS500
MACHINE MODEL
METALSYS150
METALSYS250
METALSYS500
MACHINE MODEL
DPERT-M135
DPERT-M200
DPERT-M270
DPERT-M410
DPERT-Mg80
DPERT-Mg100
DPERT-Peek90
DPERT-Peek140
DPERT-Peek200
MACHINE MODEL
Veltz3D M120
Veltz3D M140
Veltz3D M280
MACHINE MODEL
--
MACHINE MODEL
--
MACHINE MODEL
Farsoon 403 Series (powered by LSS)
MACHINE MODEL
EOS M 400
EOS M 280 (400W)
EOSINT P350
EOSINT P360
Formiga P100
EOSINT M 280 (200W)
EOSINT P730
EOSINT M270
EOS M 100
EOSINT M250
EOSINT P390
EOS M 290
EOS M 400-4
EOSINT P700
EOS P 800
EOSINT M 250 Xtended
FORMIGA P 110
EOSINT P760
EOS P 396
EOS P 770
EOSINT P385
EOSINT P395
EOSINT P380
MACHINE MODEL
Concept Laser Xline 1000R
Concept Laser M1 Cusing
Concept Laser M2 Cusing
Concept Laser M LINE FACTORY
Concept Laser X LINE 2000R
Concept Laser Mlab Cusing R
Concept Laser Mlab Cusing 200R
Concept Laser M2 Cusing Heated
MACHINE MODEL
DMG MORI LASERTEC 12 SLM
DMG MORI LASERTEC 30 SLM 2nd Generation
MACHINE MODEL
Fraunhofer ILT
MACHINE MODEL
SISMA EVEMET 200
SISMA mysint 100
SISMA mysint 300
MACHINE MODEL
TRUMPF TruPrint 1000
TRUMPF TruPrint 2000
TRUMPF TruPrint 3000
TRUMPF TruPrint 5000
MACHINE MODEL
SLM 125 HL
SLM 500 HL Quad
SLM 250 HL
SLM 500 HL Twin
SLM 800 HL Quad
SLM 280 HL Single
SLM 280 HL Twin
MACHINE MODEL
ARBURG freeformer 200-3X
ARBURG freeformer 300-3X
MACHINE MODEL
S-Max
S-Max Pro VBS – Big Box
S-Max Pro VBS – Small Box
MACHINE MODEL
---
MACHINE MODEL
UltraCraft A2
UltraCraft D-OS
UltraCraft A2D
UltraCraft A2D 4K
UltraCraft A2D Ortho
UltraCraft DS
MACHINE MODEL
Tr150
Tr250
Spirit300
MACHINE MODEL
RP200D
RP300
RP600
MACHINE MODEL
D-120
D-280
MACHINE MODEL
YLM-120
YLM-150
YLM-200
YLM-300
YLM-500
MACHINE MODEL
KINGS1700
KINGS1200
KINGS850
KINGS800
KINGS7255
KINGS600
KINGS6035
KINGS450
KINGS350
KINGS300
MACHINE MODEL
OMG SLA520
OMG SLA660
OMG SLA800
MACHINE MODEL
EP-A650
EP-A450
EP-A350
EP-3500
EP-X
MACHINE MODEL
SLM100
SLM300
MACHINE MODEL
ITRI AM 100
ITRI AM 250
ITRI AM 500
MACHINE MODEL
LM-X260A
LM-X150A
LM-X400A
MACHINE MODEL
AMP-160
AMP-250
MACHINE MODEL
ASA-120M
BP-ASA260M
MACHINE MODEL
QBEAM Lab200
QBEAM Med200
QBEAM Aero350
MACHINE MODEL
Ilead 1800
IDream 2215
IDream 2515
MACHINE MODEL
MD300S
MD350S
MD480S
MD600S
MD800S
MD960S
MD1200S
MD1400S
MD1600S
MACHINE MODEL
EP-M150
EP-M250
EP-M250Pro
EP-M650
EP-3500
EP-A350
EP-A450
EP-A650
EP-X
MACHINE MODEL
ZRapid iSLM100
ZRapid iSLM150
ZRapid iSLM280
ZRapid iSLM420
ZRapid iSLM500D
ZRapid iSLM_Customized
ZRapid iSLA150
ZRapid iSLA300
ZRapid iSLA450
ZRapid iSLA500
ZRapid iSLA550
ZRapid iSLA550Lite
ZRapid iSLA600
ZRapid iSLA660
ZRapid iSLA660Lite
ZRapid iSLA6036
ZRapid iSLA770
ZRapid iSLA800
ZRapid iSLA880
ZRapid iSLA880Lite
ZRapid iSLA1100D
ZRapid iSLA1200D
ZRapid iSLA1400D
ZRapid iSLA1600D
ZRapid iSLA1900D
ZRapid iSLA_Customized
MACHINE MODEL
A100
A300
S200
S210
S310
S320
S400
S500
S600
MACHINE MODEL
LM90
LM120
LM200
LM280
LM360Ⅱ-A
LM360B
MACHINE MODEL
HBD-80
HBD-80D
HBD-150
HBD-150D
HBD-150E
HBD-100
HBD-100D
HBD-100E
HBD-200
HBD-200D
HBD-280
HBD-280T
HBD-300
HBD-400
HBD-500
HBD-500T
HBD-1000
LACM-100
LACM-280
LACM-300
HBD
SLM100
SLM300
MACHINE MODEL
3D-NT Machine
MACHINE MODEL
---
MACHINE MODEL
AM250 / AM400
RenAM 500
MACHINE MODEL
Stratasys F900
Stratasys 900
Stratasys MC450
MACHINE MODEL
Arcam EBM A1
Arcam EBM A2
Arcam EBM A2X
Arcam EBM A2XX
Arcam EBM Q10
Arcam EBM Q10plus
Arcam EBM Q20
Arcam EBM Q20plus
Arcam EBM S12
Arcam EBM Spectra H
Arcam EBM Spectra L
MACHINE MODEL
Venice 2.0
MACHINE MODEL
ENAVISION Print
MACHINE MODEL
Raplas PR700
Raplas PR450
MACHINE MODEL
MetalFAB1
MACHINE MODEL
VM120
 
 

使用集成的 AM 软件构建无缝的生产工作流程。

Materialise Magics

Materialise Magics

 • 能够导入几乎所有文件格式
 • 修复和编辑文件以使其可打印
 • 以最佳方式准备构建平台

link

Materialise Streamics

Materialise Streamics

 • 集中管理日常运营
 • 分析和提高设备生产力
 • 扩展运营信心十足

link

Materialise Build Processor

3D 软件和硬件之间的无缝双向链接

联系我们