wall thickness.png

 

Grubość ścian

Ogólnie zalecamy grubość ścian wynoszącą co najmniej 1 mm. Duże części mogą wymagać większej grubości ścian lub dodatkowych żeber i listew wzmacniających. Możliwe jest osiągnięcie cieńszych ścian wynoszących 0,5 mm w przypadku ruchomych zawiasów, jednak ich długość musi być ograniczona do 10 mm, jeśli są zamocowane tylko na jednym końcu, lub 25 mm, jeśli są zamocowane z dwóch stron. Zawiasy mogą być umieszczone w różnych położeniach bez ryzyka pęknięcia, dzięki lepszym cechom mechanicznym i izotropicznym materiału.

holes.png

 

Pusty w środku model

Zalecamy maksymalne wydrążenia stałego modelu w środku oraz jeśli grubość ścian przekracza 20 mm. Pozwoli to na zaoszczędzenie materiału i zapobiegnie śladom naciekowym. Zalecamy grubość ścian wynoszącą 2-3 mm oraz uwzględnienie co najmniej dwóch otworów o minimalnej średnicy 2 mm w celu usunięcia proszku.

holes.png

 

Otwory

Możliwe jest utworzenie otworów lub perforacji i kanałów. Zalecana średnica otworów wynosi 2 mm, przy minimalnej wielkości 1 mm, jednak niektóre rodzaje obróbki, po zakończeniu produkcji, wymagają usunięcia nadmiaru proszku. Pozostałości proszku mogą utknąć wewnątrz złożonych kanałów. Zalecamy zaprojektowanie paska lub łańcuszka w kanale, aby pomóc w opróżnieniu proszku po wydrukowaniu części. Ogólnie złożone otwory lub kanały wymagają większej średnicy w celu zapewnienia dokładnego usunięcia niestopionego proszku.

interlocking parts.png

 

Części blokujące

Możliwe jest wydrukowanie części blokujących i zespołu w ramach pojedynczej konstrukcji. Części są drukowane wspólnie i powinny mieć minimalny odstęp wynoszący 0,5 mm.

lattice structures.png

 

Struktury siatkowe

Struktury siatkowe umożliwiają zmniejszyć ciężar i ilość materiału. Należy pamiętać, że konieczne jest zachowanie szczeliny 1 mm pomiędzy belkami siatki, aby umożliwić usunięcie niestopionego proszku.

embossed & engraved.png

 

Tłoczone lub grawerowane szczegóły

W przypadku tekstur tłoczonych lub grawerowanych zalecamy minimalną grubość ścian wynoszącą 0,25 mm. W celu uzyskania czytelnego tekstu grawerowanego lub tłoczonego zalecamy litery o minimalnej grubości linii wynoszącej 0,5 mm, a głębokości 1 mm i ogólnej wysokości co najmniej 2,5 mm.

top vs bottom surfaces.png

 

Powierzchnia górna i powierzchnia dolna

Podczas procesu powierzchnie górne mają tendencję do delikatnego zapadania się – powierzchnia nie jest gładka, ponieważ obszar środkowy jest nieco niżej niż krawędzie – a warstwy tworzące mogą stać się bardziej widoczne ze względu na tak zwany efekt klatki schodowej. Powierzchnie dolne nie ulegają temu efektowi i są zawsze proste. Nasz zespół wybierze najlepszą orientację zgodnie z geometrią danej części.

warpage-deformities.png

 

Warpage and deformities

We strongly recommend that you do not design large, flat plains in dimensions like an A4 page. In most cases, your model will deform. This process is called “warping”. Even if you create support ribs under your plane, it doesn’t solve the problem. It increases the chance of deformation even more. The key here is to avoid big flat planes.

Specyfikacja techniczna

Standardowa dokładność ± 0,3% (z dolną granicą ± 0,2 mm)± 0.3% (with lower limit on ± 0.2 mm)
Grubość warstwy 0,08 mm
Minimalna grubość ściany 1 mm, jednak zawiasy ruchome są możliwe przy 0,5 mm
Minimum detail 0,25 mm
Maksymalne wymiary części

256 x 340 x 360 mm (zamówienia online i offline)
Wymiary są nieograniczone, ponieważ podzespoły mogą się składać z wielu pojedyńczych elementów.

Minimum clearance 0,4 mm between parts that need to be assembled
0,5 mm between shells of an interlocking part
Interlocking or enclosed parts? Tak
Struktura powierzchni Niewykończone części zazwyczaj mają gładką powierzchnię, bez widocznych warstw oraz ciemno szary kolor. Części wykonane przy użyciu Multi Jet Fusion są piaskowane i barwione/impregnowane.