Nasze możliwości

Opracowywanie koncepcji 

Zakres jest teraz jasny. Następny krok: tworzenie koncepcji. Na tym etapie zespół ds. projektowania i usług inżynieryjnych pracuje nad opracowaniem optymalnego projektu z wykorzystaniem pełnego zakresu swobody, jaką oferuje druk 3D.

Tworzenie koncepcji

Niezależnie od tego, jakie są Twoje cele związane z wytwarzaniem przyrostowym, osiągniesz je tylko wtedy, gdy od początku projektujesz pod ich kątem. Angażując naszych ekspertów w zakresie projektowania i inżynierii w proces tworzenia nowych pomysłów, zapewnisz sobie wiele możliwości, które są unikatowe dla wytwarzania przyrostowego i doświadczysz związanej z nim swobody projektowania do druku 3D.

Ideation

Wizualizacja

przestrzeni rozwiązań wytwarzania przyrostowego wspomagany komputerowo szczegółowy obraz 3D mówi więcej niż 1000 słów i może dać dodatkowy wgląd w intencje projektowe proponowanego rozwiązania lub koncepcji.

Visualization

Modelowanie proceduralne

Modelowanie proceduralne jest pojęciem ogólnym dla wielu technik służących do tworzenia modeli 3D poprzez tworzenie zestawów reguł, a nie poprzez kształtowanie lub edycję modelu na podstawie danych użytkownika.

Ta technika jest często stosowana, gdy złożoność lub wielkość żądanego modelu 3D jest zbyt niewygodna do utworzenia przy użyciu ogólnego oprogramowania do modelowania 3D. Albo wtedy, gdy projekt powstaje z powtarzających się zadań. Z tego samego zestawu reguł można wygenerować wiele różnych wyników poprzez zmianę niektórych parametrów wejściowych. Ten sam zestaw reguł można stosować lub powtarzać na różnych geometriach wejściowych.

Procedural modeling

We'd love to hear about your projects and see how we can help.

Tell us about your project