Zacisk pneumatyczny wykonany w technologii 3D z aluminium: moc (ponownego) projektowania

Rozwiązania: Aluminium, Certified Additive Manufacturing, Metal 3D Printing

Wykorzystanie wytwarzania przyrostowego w jak największym zakresie oznacza zastosowanie nowego podejścia do projektowania W przypadku tego zacisku pneumatycznego nasz zespół ds. projektowania i usług inżynieryjnych realizował projekt aż do uzyskania części wyprodukowanej w technologii druku 3D, która kosztuje jedną trzecią ceny oryginału, waży jedną czwartą jego masy oraz nie wymaga montażu.