Produktové listy materiálů

Více informací o vlastnostech a technických specifikacích materiálů naleznete v našich materiálových listech.

Kovový 3D tisk

Spojení výrobní flexibility 3D tisku s mechanickými vlastnostmi kovu. Z výhod kovového 3D tisku může těžit každá komplexní kovová aplikace, od výrobních nástrojů s vnitřními kanály po díly pro letecký průmysl s mřížkovou vnitřní strukturou.

Multi Jet Fusion (MJF)

Oznámením technologie Multi Jet Fusion (MJF) způsobila společnost HP vlnu vzrušení v celém světě 3D tisku. Objevte novou technologii, která je ideálním řešením v situacích, kdy potřebujete krátkou dobu vyhotovení, nízkou pórovitost a vynikající kvalitu povrchu pro funkční prototypy a malé série výrobků.

Laserové sintrování (SLS)

Technologie SLS je vhodná pro plně funkční prototypy a série malých dílů i k výrobě komplexních, funkčních dílů pro koncové využití. Díky tomu, že nejsou nutné podpůrné struktury, je tato technologie vhodná pro spřažené díly a vysoce komplexní díly.

Stereolitografie

Vzhledem k vysoké přesnosti a kvalitě povrchu je stereolitografie využívána zejména k výrobě ukázkových dílů a vizuálních prototypů a také master modelů pro výrobu forem pro vakuové lití.

FDM

Technologie FDM se využívá k výrobě funkčních dílů a prototypů pro testování tvaru a velikosti. FDM nabízí trvanlivé díly s vynikající stabilitou a rychlou výrobu, což je také vhodné pro výrobu malých sérií. Tato technologie využívá průmyslové termoplasty, výsledkem čehož jsou trvanlivé díly s dlouhodobě stabilními mechanickými vlastnostmi.

PolyJet

Technologie PolyJet je ideální pro modely vyžadující jemné detaily nebo pro materiály podobné gumě s hladkými povrchy. S touto technologií lze vyrobit vícebarevné díly z více materiálů a dosáhnout konkrétních hodnot stupnice Shore A. Za využití fotopolymerů nanášených v extrémně tenkých vrstvách dokáže technologie PolyJet vyrobit přesné díly s vysokou úrovní detailů, a to rychle a bez nutnosti dodatečných povrchových úprav.