wall thickness.png

 

Tloušťka stěny

Obecně doporučujeme tloušťku stěny minimálně 1 mm. Velké díly mohou vyžadovat větší tloušťku nebo dodatečné vyztužující žebrování nebo výplně. V případě ohebných spojů lze u prvků použít tloušťku stěny 0,5 mm, ovšem v takovém případě je nutné omezit délku na 10 mm, když je prvek uchycen jen na jedné straně, případně na 25 mm, když je uchycen na dvou stranách. Díky vysoce izotropickým mechanickým vlastnostem materiálu mohou být spoje umístěny s různou orientací bez rizika zlomení.

holes.png

 

Dutý model

Z plného modelu, případně když tloušťka stěny překračuje 20 mm, doporučujeme v co největší míře odstranit vnitřek. Bude tak ušetřen materiál a bude zabráněno vzniku propadlin. Doporučujeme tloušťku stěny 2–3 mm a zahrnutí alespoň dvou otvorů s minimálním průměrem 2 mm pro odstranění prášku.

holes.png

 

Otvory

Je možné vytvořit otvory nebo perforace a kanálky. Doporučený průměr otvorů je 2 mm, přičemž minimum je 1 mm, ovšem pro odstranění nadbytečného prášku bude nutné dodatečné zpracování. Uvnitř složitých kanálků se může usadit zbytkový prášek. V kanálku se doporučuje vytvořit proužek nebo řetízek k odstranění prášku po vytištění dílu. Obecně řečeno, k řádnému odstranění nespojeného prášku ze složitých otvorů a kanálků jsou nutné větší průměry.

interlocking parts.png

 

Spřažené díly

Spřažené díly a sestavy je možné vytisknout najednou. Mezi společně tištěnými díly by měl být odstup minimálně 0,5 mm.

lattice structures.png

 

Mřížkové struktury

Mřížkovými texturami lze snížit hmotnost a spotřebu materiálu. Mějte na paměti, že mezi paprsky mřížky je nutné zachovat mezeru minimálně 1 mm, aby bylo možné odstranit nespojený prášek.

embossed & engraved.png

 

Reliéfní a vyryté detaily

V případě reliéfních a vyrytých textur doporučujeme minimální tloušťku 0,25 mm. Pro čitelný vyrytý nebo reliéfní text doporučujeme písmena s minimální tloušťkou linky 0,5 mm, hloubkou 1 mm a celkovou výškou alespoň 2,5 mm.

top vs bottom surfaces.png

 

Vrchní povrchy a spodní povrch

Kvůli výrobnímu procesu mají vrchní povrchy tendenci k mírnému prověšení – povrch není rovný, protože středová oblast je o něco níže než okraje – a stavební vrstvy jsou více znatelné kvůli takzvanému schodovému efektu. U spodních povrchů tato tendence neexistuje a jsou vždy rovné. Náš tým zvolí nejlepší orientaci podle geometrie vašeho dílu.

warpage-deformities.png

 

Warpage and deformities

We strongly recommend that you do not design large, flat plains in dimensions like an A4 page. In most cases, your model will deform. This process is called “warping”. Even if you create support ribs under your plane, it doesn’t solve the problem. It increases the chance of deformation even more. The key here is to avoid big flat planes.

Technické specifikace

Standardní přesnost ± 0,3 % (se spodním limitem ± 0,2 mm)
Tloušťka vrstvy 0,08 mm
Minimální tloušťka stěny 1 mm, ale ohebné spoje jsou možné s tloušťkou od 0,5 mm
Minimum detail 0,25 mm
Maximální rozměry dílu

256 x 340 x 360 mm (online a offline objednávky)
Rozměry nejsou omezeny, protože díly lze složit z více komponent.

Minimum clearance 0,4 mm between parts that need to be assembled
0,5 mm between shells of an interlocking part
Interlocking or enclosed parts? Ano
Struktura povrchu Díly bez povrchové úpravy mají obvykle hladký povrch bez viditelných vrstev a kamenně šedou barvu. Díly vyrobené technologií Multi Jet Fusion lze pískovat a obarvit nebo impregnovat.