Inconel 718 vykazuje výjimečnou teplotní odolnost až do 700 °C a vysokou odolnost proti oxidaci a korozi. Nabízí rovněž vynikající pevnost a vysokou mez kluzu, pevnost v tahu a tažnost při tečení. Inconel vyrobený 3D tiskem si uchovává pevnost v širokém teplotním rozmezí, takže je IN718 atraktivní volbou pro extrémní prostředí, ať už v použití s vysokou teplotou, jako jsou turbíny a součásti motoru, nebo v použití s nízkou teplotou, jako jsou kryogenní prostředí. Inconel je ideální pro běžná použití v leteckém a automobilovém průmyslu zahrnující vzduchotechnická potrubí, ventily a výměníky tepla.

Získejte cenovou nabídku online Máte dotaz? Kontaktujte nás

Technické údaje

Standardní dodací lhůta Minimálně 10 pracovních dnů v závislosti na velikosti dílu, počtu součástí a stupni povrchové úpravy (objednávky online a offline)
Standardní přesnost ± 0.2% (se spodní hranicí ± 0,2 mm)
Minimální tloušťka stěny 1 mm
Tloušťka vrstvy 0.3 – 0.1 mm
Blokujące się lub zamknięte części? Nie
Maximální rozměry dílů 250 × 250 × 280 mm (objednávky offline)
220 × 220 × 250 mm (objednávky online)
Struktura povrchu Neopracované díly mají obvykle hrubý povrch, ale různými stupni povrchové úpravy se dá dosáhnout hladkého povrchu

Katalogový list

  Varianta Standard Standardy
Hustota >8.07 g/cm³  WGE-Prod-067EN
Relativní hustota >99% WGE-Prod-067EN
Pevnost v tahu >940 MPa  DIN EN2002-1
Mez kluzu >750 MPa DIN EN2002-1
Modul pružnosti E 220 GPa DIN EN2002-1
Mezní prodloužení >8% DIN EN2002-1
Drsnost Ra <15 µm ISO 4287 / AITM 1-00070
Drsnost Rz <60 µm ISO 4287 / AITM 1-00070
Tvrdost >300 HV ISO 6597-1:03-2006

Skutečné hodnoty se mohou lišit v závislosti na podmínkách sestavení

Silná pnutí způsobená geometrií dílu mohou způsobit narušení dílu, což může vést k větší odchylce. Hodnoty drsnosti povrchu jsou v závislosti na orientaci nebo povrchu. Povrchy směřující dolů a povrchy s podkladem budou drsnější.

MeasValues představují stav tepelně zpracovaného odlehčení stresu.

Design Guidelines

We’ve put together our trusted tips, tricks and best practices to get you off to a solid start. If you’ve been wondering whether this material allows for interlocking parts or embossing, or if you just want to avoid common design mistakes, check out this handy design guide.

Read more

Finishing Degrees

The right finish and color can transform a print into a product. With Metal 3D Printing, the possibilities range from basic supports removal and a matte finish to electropolishing for a reflective surface, or post-machining for accuracy requirements.

Learn more

How Does Metal 3D Printing Work?

Metal 3D Printing is a laser-based technology that uses powdered metals. Similar to Laser Sintering, a high-powered laser selectively binds together particles on the powder bed while the machine distributes even layers of metallic powder. Support structures are automatically generated and built simultaneously in the same material, and are later manually removed. Once complete, the part undergoes heat treatment.

play_circle_outline Play video