Software

Protože výjimečné technologie potřebují výjimečné nástroje.

Správná softwarová platforma je klíčem k řízení sériové výroby využívající aditivní technologie. Ať už jde o optimalizaci designu pro 3D tisk, správný převod CAD dat na výrobní kód nebo vyloučení lidských chyb, spoléháme se na desetiletí zkušeností ve vývoji softwaru pro aditivní výrobu. Každá inovace si najde cestu přímo do naší továrny na 3D tisk.

Silný systém

V optimalizované výrobní lince aditivní výroby nelze nic ponechat náhodě. Jakkoli pokročilé dnešní průmyslové 3D tiskárny jsou, stále nejsou chybám odolné, dokud nejsou integrovány s jinými aplikacemi a procesy. Pro spolehlivou, opakovatelnou a dohledatelnou výrobu dílů je nepostradatelná automatizace a vyhrazené monitorovací nástroje pro každý krok výrobního procesu.

Řiďte a optimalizujte svou doplňkovou výrobu

Řídicí platforma pro aditivní výrobu

Náš integrovaný hardwarový systém Materialise Control Platform zaručuje větší kontrolu nad kvalitou výroby dílů pro koncové využití. Byl vyvinut pro podporu extrémně náročných systémů a procesů řízení kvality, které jsou nutné pro zajištění správné výroby vytištěných koncových dílů v náročných průmyslových oborech.

Převezměte kontrolu nad aditivní výrobou

„Automatizace a kontrola jsou v moderní továrně na aditivní výrobu nepostradatelné. Je to způsob, jakým lze udržet přijatelné náklady a dodací lhůty, zatímco je celý tiskový proces neustále monitorován.“
Eva Descamps, manažerka pro marketing a strategii