Komunikacja z akcjonariuszami

Pierwsze wezwanie

„W dniu 30 września 2020 r. spółka dokonała pierwszego wezwania akcjonariuszy spółki do złożenia akcji spółki, stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Wezwanie zostało dokonane listem poleconym, stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 w/w ustawy w związku z art. 402 § 3 KSH.”

Pobierz jako PDF launch

 

Drugie wezwanie

„W dniu 15 października 2020 r. spółka dokonała drugiego wezwania akcjonariuszy spółki do złożenia akcji spółki, stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Wezwanie zostało dokonane listem poleconym, stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 w/w ustawy w związku z art. 402 § 3 KSH.”

Pobierz jako PDF launch

 

Trzecie wezwanie

„W dniu 31 października 2020 r. spółka dokonała trzeciego wezwania akcjonariuszy spółki do złożenia akcji spółki, stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Wezwanie zostało dokonane listem poleconym, stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 w/w ustawy w związku z art. 402 § 3 KSH.”

Pobierz jako PDF launch

 

Czwarte wezwanie

„W dniu 16 listopada 2020 r. spółka dokonała czwartego wezwania akcjonariuszy spółki do złożenia akcji spółki, stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Wezwanie zostało dokonane listem poleconym, stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 w/w ustawy w związku z art. 402 § 3 KSH.”

Pobierz jako PDF launch