Wytyczne projektowe

Wall thickness

Grubość ścianki

W druku 3D grubość ścianki odnosi się do odległości między jedną powierzchnią części a powierzchnią naprzeciwległą. W przypadku PA6 MF zalecamy, aby grubość ścianki wynosiła co najmniej 1 mm.

Hollowing

Wydrążenie 

W razie możliwości należy spróbować wydrążyć część. Pozwala to uniknąć odkształcenia podczas procesu drukowania. Część można wydrążyć bez otworu na powierzchni, co oznacza, że niespieczony proszek zostanie uwięziony w środku. Można również zaprojektować strategicznie umieszczony otwór (dwa byłyby jeszcze lepsze), co umożliwi łatwe usunięcie niespieczonego proszku po wydrukowaniu. Jeśli część wymaga ponownego zamknięcia, należy zaprojektować pokrywę o średnicy zapewniającej 0,5 mm odstępu między częścią a pokrywą. 

Jeśli grubość ścianek jest większa niż 9 mm, nasz zespół produkcyjny może wykonać wydrążenie części, aby zapobiec jej odkształceniu. Jest to wykonywane domyślnie w przypadku części o grubości ścianki większej niż 20 mm. W takiej sytuacji proszek pozostanie uwięziony w środku. 

Warpage and Deformities

Wypaczenie i odkształcenia

Zdecydowanie zalecamy, aby nie projektować dużych płaszczyzn o wymiarach odpowiadających stronie formatu A4. W większości przypadków taki model ulegnie odkształceniu. Proces ten nazywa się „wypaczeniem”. Problemu tego nie rozwiąże nawet zaprojektowanie żeber wspierających pod płaszczyzną. Kluczową kwestią jest tutaj unikanie projektowania dużych płaskich powierzchni. 

Interlocking parts

Zazębiające się lub ruchome części

Ze względu na charakter materiału nie zalecamy projektowania zazębiających się lub ruchomych części. 

Assembly

Montaż 

Podczas projektowania części przeznaczonych do zmontowania ważne jest zachowanie wystarczającej odległości między nimi. Idealne dopasowanie uzyskane w oprogramowaniu CAD niekoniecznie przekłada się na idealne dopasowanie po wydrukowaniu, ponieważ oprogramowanie ignoruje tarcie występujące w prawdziwym świecie. Zawsze należy zatem pozostawiać odstęp co najmniej 0,6 mm między poszczególnymi częściami. W przypadku części o dużych powierzchniach i grubościach ścianek konieczne będzie zachowanie jeszcze większych odległości. W takich sytuacjach należy skontaktować się z lokalnym biurem obsługi klienta w celu sprawdzenia możliwości drukowania. 

Aby ułatwić nam wydrukowanie części o optymalnych wymiarach na potrzeby montażu, prosimy o zaprojektowanie plików w orientacji odpowiadającej względnej orientacji części po montażu końcowym.

Embossed and engraved details

Tłoczone i grawerowane szczegóły 

W przypadku grawerowanego tekstu lub szczegółów powierzchni zalecamy, aby litery miały minimalną grubość linii 1 mm, głębokość 1,5 mm i całkowitą wysokość co najmniej 4,5 mm. Tłoczony tekst lub szczegóły powierzchni powinny mieć wystarczająca grubość, aby nie uległy uszkodzeniu podczas produkcji lub transportu. Zalecamy, aby litery miały grubość linii co najmniej 0,8 mm, całkowitą wysokość co najmniej 3 mm i głębokość co najmniej 0,8 mm. 

Holes

Otwory i kanały 

Otwory o małej średnicy podlegają intensywnemu działaniu wysokiej temperatury podczas procesu spiekania. Może to spowodować stopienie się proszku wewnątrz otworów. Aby mieć pewność, że otwory w częściach pozostaną drożne, należy zaprojektować średnicę co najmniej 1 mm. 

Dłuższe kanały wewnętrzne mogą być trudne do oczyszczenia, zwłaszcza wtedy, gdy proszek zostanie częściowo spieczony. W przypadku kanałów wewnętrznych zalecamy średnicę co najmniej 3 mm. W przypadku skomplikowanych geometrii i krętych kanałów należy skontaktować się z lokalnym biurem obsługi klienta w celu sprawdzenia możliwości drukowania. 

Zawiasy i sprężyny 

PA6 MF jest materiałem twardszym niż PA 12, lecz jednocześnie bardziej kruchym. W uwagi na te właściwości PA6 MF nie jest odpowiedni w przypadku elastycznych części, zawiasów i sprężyn — w takich zastosowaniach lepiej sprawdzi się PA 12, PP lub TPU. 

Obróbka 

W przeciwieństwie do części drukowanych z PA 12 części wykonane z PA6 MF pozwalają na łatwą obróbkę.

File re.jpg

File requirements

We accept file formats STL, 3DS, 3DM, OBJ, WRL, MATPART, STP, SKP, SLDPRT, STEP, CATPART, IGES, MODEL, MXP, and MGX on Materialise OnSite.

Next to file formats we also have constraints related to the content of those files. To deliver the best possible quality and ensure traceability, we only allow 1 model per part to be ordered via our online platform OnSite. This means per file, there can only be one shell. If there are multiple shells in one file, we will only process it as it is recognized as one model or part meaning that the shells are intersecting or interlocking each other (if applicable see the technical specifications below). Otherwise your part will not be processed correctly.

Parametry techniczne

Standardowy czas realizacji  Co najmniej 10 dni roboczych (w przypadku zamówień online i offline) 
Standardowa precyzja  ±0,3% (dolny limit ±0,3 mm) 
Grubość warstwy  0.1 mm
Minimalna grubość ścianki  1 mm
Maksymalne wymiary części  340 x 340 x 360 mm (zamówienia offline) 
200 x 200 x 200 (zamówienia offline)
Zazębiające się lub zabudowane części?  Nie
Struktura powierzchni  Niewykończone części mają zazwyczaj ziarnistą powierzchnię, na której mogą występować miejscowe wady.