Milieucoördinator

LEUVEN, BELGIUM
FACILITIES
HYBRID
FULL-TIME

De milieucoördinator speelt een cruciale rol bij het realiseren van de duurzaamheidsvisie van Materialise op het vlak van milieuprestaties, en staat in voor de wettelijk voorziene taken en verplichtingen op het vlak van milieuwetgeving.

What you will do

 • Je rapporteert aan de interne audit directeur.
 • Je adviseert omtrent milieuvriendelijke productiemethodes;
 • Je waakt over de naleving van de milieuwetgeving door regelmatige controles uit te oefenen binnen productie, rond zuiveringstechnische werken en afvalstromen; je rapporteert tekortkomingen aan de bedrijfsleiding en doet voorstellen om deze te verhelpen;
 • Je waakt over de uitvoering van de voorgeschreven emissie- en immissiemetingen en de registratie van de resultaten ervan;
 • Je waakt over het bijhouden van het afvalstoffenregister en het materialenregister en de naleving van de toepasselijke meldingsplicht;
 • Je doet voorstellen over en draagt bij tot de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu van het geheel van onze activiteiten, in nauwe samenwerking met het duurzaamheidsteam.
 • Je speelt een cruciale rol binnen ons milieuzorgsysteem en waakt mee over de compliance met ISO 14001
 • Je rapporteert in lijn met toepasselijke wetgeving, en schoolt je regelmatig bij op het vlak van reglementering.
 • Je beheert de relevante omgevingsvergunningen en onderneemt de nodige administratieve acties wanneer nodig.
 • Je helpt onze buitenlandse kantoren bij het integreren van hun activiteiten in ons milieuzorgsysteem, en draagt de missie van het bedrijf op het vlak van milieu uit op globaal vlak.

Your profile

 • Bachelor of Master in een voor de functie relevante opleiding zoals juridische of milieu-gerelateerde richtingen.
 • Een certificaat Milieucoördinator B of hoger, of de bereidheid hiertoe een opleiding te volgen.

Location and type of contract

 • Leuven, Belgium
 • Full-time
 • Hybrid
 • Associate level

Share on:

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share with Pocket

Curious to learn more about this position?

Reach out to our team to get the answers to your questions.

Get in touch

An HR professional and prospective employee sitting at a table, discussing a contract

Working at Materialise

Materialise is a dynamic, international high-tech company, founded in 1990 and headquartered in Belgium, with over 2,300 employees worldwide. Materialise’s mission is to innovate for a better and healthier world through its software and hardware infrastructure and in-depth knowledge of additive manufacturing (also known as 3D printing). Our customers are in diverse industries, such as automotive, aerospace, medical, research, and academia.

As a growing company, Materialise is always looking for enthusiastic professionals who want to work in an environment full of revolutionary technology and surrounded by people passionate about their work.

Benefits

Having a healthy work-life balance


Personal growth and career opportunities


Team building


Innovation is key